energie pod kontrolou

Energie pro budoucnost

To, co dnes ušetříme,
můžeme již zítra potřebovat…

Naše cíle

Naše společnost přichází s inovativní formou v oblasti tzv. energetického poradenství.

Nabízíme komplexní poradenství a pomáháme našim klientů zorientovat ve stále složitější nabídce aktuálních produktů poskytovatelů elektřiny a plynu na současném českém trhu.

Finanční podmínky našich klientů se mohou lišit s ohledem na množství spotřebované energie, lokalitu, věk a mnoho jiných ukazatelů.Individuálním přístupem ke každému z našich klientů pak vždy hledáme nejlepší řešení na míru.

Při hledání nejvhodnějšího řešení vycházíme z minulých, současných i plánovaných energetických nároků.

Tím, že zastupujeme spektrum poskytovatelů energií, můžeme nabídnout vždy to nejvhodnější řešení, případně kombinaci jednotlivých služeb v ideálním poměru.

Naše pravidla a postupy

Naši zástupci hledají vhodná řešení s klienty na základě předem domluveného času setkání

To znamená, že naše klienty neobtěžujeme a nenutíme do uzavírání „výhodných“ smluv. Prioritou každého setkání se seznámení zákazníka s problematikou a základními principy fungování trhu s energiemi. Energetická analýza a případné doporučení dodavatele jsou až případnou přidanou hodnotu pro každého z našich klientů.

Rádi naše klienty navštívíme doma, ale nebráníme se setkání na jiném, pro klienta příjemném místě.

Důležité je, aby měl klient klid a čas na rozhovor o dané problematice. Proto se naši zástupci rádi přizpůsobí klientově možnostem a potřebám.

Našimi cíli jsou tedy naši spokojeni klienti.

Těm najdeme řešení, díky němuž mohou i výrazně ušetřit v porovnání se svými současnými náklady. Celý proces analýzy i případného výběru nového dodavatele probíhá přímo na schůzce a on-line – zákazník tak může přímo sledovat postup a diskutovat všechny proměnné, které do tohoto procesu vstupují. Výsledné možnosti je náš zástupce připraven detailně diskutovat a zohlednit tak individuální nároky a priority každého ze zákazníků.

Nejčastější otázky

 1. Jak ušetřím?

  Nabízíme Vám korektní cenové srovnání nabídek od všech dodavatelů elektřiny a plynu.

 2. Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem?

  Dodavatel

  • je zodpovědný za prodej elektřiny koncovému zákazníkovi, a to na základě smlouvy o dodávce elektřiny. Na rozdíl od distributora si můžeme dodavatele vybrat.

  Distributor

  • v jednotlivých regionech se distributoři starají o fyzický přenos elektřiny od výrobce až do místa spotřeby každého zákazníka.

  Distributoři působí na českém trhu tři a jejich působnost je územně rozdělena (znamená to, že v konkrétním regionu vždy realizuje dopravu elektřiny jen jeden distributor). Z toho vyplývá, že distributoři jsou daní a na rozdíl od dodavatele elektřiny (obchodníka) si distributora vybrat nemůžeme.

  Rozdělení distribučních území:

  • ČEZ Distribuce, a.s. – střední, západní, severní, východní Čechy a severní Morava
  • PRE Distribuce, a.s – Praha + Roztoky u Prahy
  • E.ON Distribuce, a.s. – jižní Čechy a jižní Morava
 3. Co se změní, pokud změním dodavatele?

  Ve způsobu odběru elektřiny se nezmění vůbec nic, jen Vám bude chodit vyúčtování od nového dodavatele namísto Vašeho současného.

 4. Nerozzlobím rozhodnutím přejít k levnějšímu dodavateli svého současného dodavatele elektřiny a nemůže se to obrátit proti mě?

  Vybrat si svobodně dodavatele elektřiny je Vaše právo a je zcela běžné, že lidé přecházejí od jednoho dodavatele ke druhému. Není se čeho obávat, jde o standardní přechod od jednoho poskytovatele služby k jinému.

 5. Co kdyby nový dodavatel zkrachoval? Zůstanu bez elektřiny?

  I kdyby se z nějakého důvodu dostal dodavatel do nesnází, Vás jako koncového zákazníka to v žádném případě neohrozí, neboť Vaším dodavatelem by se v takovém případě automaticky stal místně příslušný distributor (Dodavatel poslední instance), který je ze zákona povinen Vám elektřinu dodávat.

 6. Co budu komu platit?

  Pokud s dodavatelem uzavřete sdruženou smlouvu, tak za Vás bude dodavatel platit distributorovi platbu za distribuci. Vy tedy budete platit pouze jednu fakturu (dodavateli).

 7. Z čeho se skládá cena elektřiny?

  Cena elektřiny se skládá z regulované a neregulované části:

  Neregulovaná část – určuje ji obchodník (dodavatel)

  • pevná cena za měsíc
  • cena silové elektřiny (vlastní odebraná elektřina, která byla dodána do vaší domácnosti)

  Regulovaná část – určuje ji Energetický regulační úřad (ERÚ)

  • poplatek za distribuci
  • poplatek za systémové služby
  • příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů
  • poplatek za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou
  • + daň z přidané hodnoty (DPH)
  • + daň z elektřiny
 8. Musím shánět nový elektroměr?

  Není třeba. S elektroměrem se nic dít nebude. Zůstane Vám ten, který máte, takže i číslo zůstane to, které máte ve své staré smlouvě.

 9. Na koho se mám obrátit v případě výpadku nebo poruchy?

  Výpadky na straně sítě je třeba řešit s distributorem. Ostatně je to servis, za který si platíte. Výpadky na straně uhrazených plateb řešte přímo s dodavatelem.